Loading

Systémové řešení izolačního rámu

GLASSFLOOR a naše izolační rámy jsou dokonalým systémovým řešením pro tepelnou izolaci i vnějšího těsnění. S tímto systémem lze v souladu s normami aplikovat všechny typy hydroizolačních materiálů pro ploché střechy. Izolační rám jako konstrukční prvek zabraňuje tepelným mostům a tím kondenzaci. Kromě toho může být také použit jako prvek pro vyrovnání výškové úrovně, nebo spádu střechy.

Izolační rámy nabízíme od 30-250mm. Na vyžádání lze vyrobit rám pro kompenzaci sklonu střechy.

Vlastnosti:

  • pevný pěnový rám s uzavřenými dutinami a krycí deska vůči tlaku 12 mm
  • vhodné na přímé spojení hydroizolačních folií a tekutých hydroizolačních PVC systémů
  • plně spojené s rámem pro rozdělení tlaku
  • Součinitel prostupu tepla: U = 0.22 W/m2K
  • Pevnost v tlaku ≥ 300 kPa
  • žádný statický prvek, který by absorboval boční tlakové síly