Loading

Pochozí typ

Všechny naše GLASSFLOOR jsou pochozí. Díky bezprahovému provedení se naše podlahové zasklení harmonicky integruje do prostředí a nadále umožňuje plné využití okolního prostoru.

Pochozí sklo testované dle 

  • SIA261 Kat.C3
  • DIN EN 1991-1-1
  • DIN 18008-5:2013-7

Technické detaily

  • Zatížení povrchovým zatížením:  Fq = 5 kN/m2
  • Třída odporu:  P8B

Skladba

  • 1 x TVG jako krycí sklo, staticky není relevantní
  • 2 x TVG staticky relevantní