Loading

Dvojité izolační zasklení

Standardní verze zahrnuje

Technische Details:

  • Součinitel prostupu tepla Ug = 1.1 W/m2K
  • Celkové energetická propustnost g-hodnota ≤ 60 %
  • Hodnota světelné propustnosti LT-hodnota ~ 80%
  • Hodnota zvukové izolace R’w ≥ 40 dB