Loading

Škola a sportovní areál Ried

Nová budova základní školy Ried v Könizu (BE) názorně demonstruje kvality GLASSFLOOR - úžasná budova bez ztráty denního světla. 24 estetických pochozích světlíků harmonicky zapadá do terasy a zároveň poskytuje sportovní hale pod ním denní světlo. Systémové řešení GLASSFLOOR a izolačních rámečků zjednodušuje montáž a zajišťuje optimální vnější těsnění. Všechna střešní okna tak mohla být instalována během několika dní.
Krajina se školní budovou s tělocvičnou s pochozí střechou. Na střeše jsou pochozí skleněné světlíky Glassfloor
Pohled z výšky na školní budovu s tělocvičnou osvětlenou technologií pochozích skleněných světlíků Glassfloor
Pochozí střecha tělocvičny s betonovou dlažbou a pochozími světlíky Glassfloor z ptačí perspektivy
Budova školy s terasou s betonovu dlažbou a pojezdovými světlíky Glassfloor umožňující bezbariérový přístup
Strop tělocvičny z pohledového betonu s instalovaným bezbariérovým světlíkem Glassfloor
Interiér tělocvičny osvětlen denním světlem pomocí střešních pochozích světlíků Glassfloor instalovaných do střechy z pohledového betonu
Detail stropu tělocvičny z pohledového betonu s osazeným světlíkem Glassfloor
Příprava na montáž systémových pochozích světlíků Glassfloor bez tepelného mostu