Loading

Obytný dům v Bottighofen

Tři obdélníkové skla Glassfloor chrom o rozměrech 250 x 80 cm osvětlují soukromý krytý bazén a zároveň akcentují v interiéru. Ve venkovním prostoru je kladen důraz na estetiku.
Tři obdelníková světla Glassfloor osvětlující soukromí bazén přirozeným denním světlem. Pochozí světlíky nenarušují využití okolního prostoru ani jeho estetiku.
Ukázka ostění pro maximální příjem denního světla do soukromého bazénu přes pochozí a pojezdový světlík GlassFloor s integrovaným trojsklem v rámu světlíku.
Přirozené osvětlení soukromého podzemního bazénu denním světlem pomocí pochozích světlíků umístěných na stropu z pohledového betonu.