Loading

Hasičské skladiště a pracovní dvůr Hünibach

Osm Glassfloor pure se elegantně integrovalo do terasy. Terasu tak lze využít jako bezbariérové ​​místo k odpočinku i jako místo setkávání. Pokoje pod pochozími světlíky zároveň těží z denního světla.
Dřevěná pochozí terasa s integrovanými pochozími skly k prosvětlení místnosti denním světlem pod terasou.
prostorný interiér s výrazným přírodním osvětlením. Světlo proudí do místnosti skrz skleněný pochozí světlík, který elegantně spojuje interiér s vnějším prostředím. Vytváří to příjemnou atmosféru s jasnými a tmavými kontrasty, které lze vnímat i bez vizuálních podnětů
výhled přes izolované pochozí sklo GLASSFLOOR s odizolovaným tepelným mostem.
Skleněný prvek Glassfloor z exteriéru a interiéru zároveň. Přivedení denního světla do suterénních prostor bez ztráty plochy na teraseExtra čiré sklo propouštějící maximální množství světla.